Priključci

Tabelarni prikaz preporučljivih priključaka, oblik i nazivi. Ovde možete pregledati sve vrste PRIKLJUČAKA koje pravimo.

Категорија:

Опис

Osim oblika priključka dat je i tačan naziv svakog priključka, način merenja ugrađene dužine savitljive cevi u zavisnosti od oblika priključka, naziv delova priključka i u levom uglu slovni simbol.Priključci se izrađuju u nazivnim veličinama u zavisnosti od nazivne veličine savitjive cevi. Sve priključne mere su u skladu sa postojećim standardima u svetu. Priključivanje i montaža su veoma jednostavni i laki, u cilju zaptivanja nije potreban nikakav dodatni zaptivni materijal. Materijal priključka u potpunosti odgovara nameni savitljive cevi. Galvanski je zaštićen od korozije.

Tabelarni prikaz preporucljivih prikljucaka, oblik i nazivi. Ovde možete pregledati sve vrste PRIKLJUČAKA koje pravimo.

Sem prikazanih priključaka HIDRAULIK2MP pravi i druge vrste, ali se oni smatraju specijalnim i predmet su posebnih uslova i dogovora. Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate telefonom ili email-om.

 

8

Nazivi priključaka :

A – Loptasti priključak
B – Okasti ravni priključak
C – Ravni priključak
D – Konusni priključak
E – Produženi ravni priključak
F – Cevni priključak
G – Navojni priključak
H – Navojni loptasti priključak
J – Navojni cevni priključak
K – Navojni konusni priključak
P – Prirubnički priključak
M – Kupasti priključak